MP Soft Oy (https://www.mpsoft.fi) is committed to complying with the Finnish Personal Data Act and the EU GDPR Data Protection Regulation. We are also committed to protecting the privacy of our customers.

Registrar

The controller of the personal data processed is:

MP Soft Oy (1772320-5)

Sibeliuksenkatu 19 C 21, 04400 Järvenpää

Person in charge of registry matters

Mauri Sitolahti

sales@mpsoft.fi

What information can be collected about me

Information provided by the user himself, such as, name, company, telephone number and e-mail. Cookies also collect website usage information. We collect this information when a user fills out a contact form or downloads materials from our website. We also collect personal information from organizations that provide services for obtaining and updating personal and credit information.

Purpose of the register

For the use of sales, marketing and technical support of MP Soft Oy and MP Soft Oy’s partners. The information can be used for business development, statistical purposes, and the production of personally targeted content in sales, marketing, and technical support. The data is processed within the limits permitted by the Personal Data Act.

How my information is stored

All personal information is protected from unauthorized access.

We will only keep your information for as long as necessary. At the request of a person, personal data concerning him or her may be deleted or anonymised from MP Soft Oy’s systems.


 

MP Soft Oy (https://www.mpsoft.fi) on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n GDPR-tietosuoja-asetusta. Olemme myös sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

MP Soft Oy (1772320-5)

Sibeliuksenkatu 19 C 21, 04400 Järvenpää

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mauri Sitolahti

sales@mpsoft.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä

Käyttäjän itsensä antamat tiedot kuten, nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköposti. Evästeet keräävät lisäksi verkkosivuston käyttötietoja. Keräämme näitä tietoja kun käyttäjä täyttää yhteydenotto lomakkeen tai lataa aineistoja verkkosivuiltamme. Hankimme henkilötietoja myös organisaatioilta, jotka tarjoavat henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja.

Rekisterin käyttötarkoitus

MP Soft Oy:n sekä MP Soft Oy:n yhteistyökumppanien myynnin, markkinoinnin sekä teknisen tuen käyttöön. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisesti kohdennetun sisällön tuottamiseen myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä tuessa. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Miten tietojani säilytetään

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä.

Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan. Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida MP Soft Oy:n järjestelmistä.